There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:
  • Ensure that you have a valid license file for the site configuration.
  • Store the license file in the application directory.
If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.

Brynäs IF är en anrik förening som bildades 1912. Vi har många medlemmar och supporters över hela Sverige och vårt varumärke är välkänt. Vi har en gedigen historia som vi vill värna samtidigt som vi nu blickar framåt och ser alla de möjligheter som finns med en ny arena på plats.

Brynäs IF ska leda utvecklingen inom svensk ishockey. Vi ska erbjuda en professionell hockeyverksamhet på högklassig ungdoms- och elitnivå. Brynäs IF tillhandahåller en mötesplats för alla, där vi vårdar och utvecklar långsiktiga relationer med föreningens intressenter.

Vi vill stärka och tillvarata den djupa sportsliga kompetens som finns såväl inom föreningen som i de omfattande nätverk som omger Brynäs. Vi ska bygga en proffessionell organisation som kan möta den nya tidens krav och en ekonomi som möjliggör att vi kan konkurrera på lika villkor som övriga elithockeylag i Sverige.

Dessutom ska vi engagera fler samarbetspartners, medlemmar och supporters samt stärka och utveckla relationen med de redan existerande. Den nya arenan skapar stora möjligheter för föreningen. Nu är det upp till oss i föreningen, personalen, våra samarbetspartners och medlemmar att i samverkan skapa något nytt och att fortsätta utveckla och stärka varumärket Brynäs.


Brynäs vision & affärsidé

Hosted by Interlan
Powered by EpiServer CMS
Sogeti
EPiTrace logger