Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

En bra start

Tillsammans gör vi det möjligt för alla barn att få en bra start i livet

I allt vi gör utgår vi från vad som är bäst för barnen | Barnkonventionen, artikel 3

En bra start arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga.
Med nya sätt att aktivera partners och driva samverkan mellan samhälle och näringsliv bryter vi ny mark för hur en idrottsförening kan bli en stark kraft i sin samtid.

En bra start är ett verksamhetsområde i Brynäs IF med fokus på det som händer vid sidan av isen. För oss är det viktigt att barn och unga känner att de ingår i en gemenskap där de får utvecklas tillsammans med andra. Vår uppgift är att i samverkan med våra partners och andra goda krafter och samhällsaktörer på olika sätt bidra till att fler barn får en bra start i sina liv.

Genom att komplettera skolmiljön med förebilder, att stärka ideella ledare med utbildning, inspirera andra i arbetet med Barnkonventionen, vägleda unga ut i arbetslivet och genom att ge barn möjlighet att delta i kreativa och meningsfulla aktiviteter på fritiden bidrar vi till att att barn och unga får en bättre start i livet.

En bra start arbetar också för att fler föreningar ska hitta sin väg för att öka sitt samhällsengagemang på ett hållbart sätt. Det gör vi bland annat genom att  sprida våra kunskaper och erfarenheter samtidigt som vi lär av föreningarna och på så sätt utvecklas vi tillsammans, för alla barns bästa.

Tillsammans med Brynäs IF:s logotyp är symbolen för En bra start den enda som finns på vårt reklamfria matchställ Den rena dräkten.

En bra start

Brynäs IF är en av Sveriges mest anrika idrottsföreningar både sett till framgång och tradition. Sedan 2014 driver vi verksamheten En bra start (EBS) för att skapa vinnare på och vid sidan av isen. För ett hållbart samhälle lägger vi stor vikt vid tidiga och förebyggande insatser för barn och unga.
 
EBS fokuserar på social hållbarhet och strävar efter att bygga långsiktiga lösningar för barn och unga. Vi arbetar för att skapa sammanhang där gemenskapen stärker utvecklingen för barn och unga samt att öka förutsättningarna för att barns rättigheter blir tillgodosedda och uppmärksammade.

Från Gävle och ut i resten av världen

Vårt arbete startar lokalt, på vår hemmaplan, i Gävle bland tusentals ungdomar.

Därifrån tar vi det sedan ut i vår region, Gävleborg, med en rad aktiviteter.

På riksnivå vill vi inspirera fler till att göra skillnad för barn och unga.

Ute i världen kämpar vi tillsammans med andra aktörer genom FN:s globala mål.

Våra partners

En bra start är stolta och glada över att kunna samarbete med stora, starka och modiga bolag som vill vara med och förändra samhället.

Våra partners är avgörande för En bra starts utveckling. De är med och möjliggör att vi kontinuerligt kan utveckla verksamheten och det är tillsammans med alla våra partners som vi kan göra en bra verksamhet för alla barn.

En bra start har både Huvudpartners och Officiella partners som stödjer oss och är med och driver verksamheten framåt.

Huvudpartners är medlemmar i styrgruppen för En bra start och är därmed också delaktiga i den strategiska utvecklingen av hela verksamheten. De är våra absolut största nyckelspelare i vår strävan för att ge barn och unga en bra start i livet.

Våra Officiella partners är delaktiga i utvecklingen och genomförandet av enskilda delområden och aktiviteter i verksamheten. Som officiella partners till Brynäs IF och En bra start är dessa bolag aktiva i arbetet för kommande generationers framtid.

Dessutom finns ett antal samarbetspartners som samarbetar med oss ute i de olika verksamheterna.

HUVUDPARTNERS

 

Länsförsäkringar Gävleborg

LF Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar här - i Hälsingland och Gästrikland. 

 

SANDVIK Coromant

Sandvik Coromant är ledande inom verktyg för skärande bearbetning, bearbetningslösningar och kompetens som driver industristandarderna framåt samt innovationer som efterfrågas inom skärande bearbetning idag och framöver.

 

Gävle kommun

Gävle kommun är som huvudpartner delaktig i helheten för En bra start, som syftar till social hållbarhet genom att stötta barn och unga utifrån barnkonventionen. 

 

BAUER

Bauer Hockey är världens främsta designer, marknadsförare och tillverkare av hockeyutrustning. Företaget grundades i Kitchener, Ontario, i Kanada, 1927.

"Stor potential"

Det här är något som vi ser stor potential i, inte bara i Gävle utan i hela vårt län. Tillsammans med Brynäs IF, andra föreningar, organisationer och företag ska vi kraftsamla för att skapa mer nytta och sysselsättning för många barn och ungdomar. På lång sikt är detta ett förebyggande arbete som också kommer att resultera i färre skador, vilket är positivt för alla, inte bara för våra kunder.

- Per-Ove Bäckström, VD Länsförsäkringar Gävleborg

"Spännande resa"

Vi är mycket glada över detta förnyade och utökade samarbete med Brynäs IF och En bra start. Vi ser fram mot en spännande resa tillsammans med Brynäs IF, både på och vid sidan av isen. Barnen och barns möjligheter till en bra uppväxt ligger oss varmt om hjärtat. Det ska bli mycket intressant att se vad vi tillsammans med sådant starkt och socialt varumärke som Brynäs IF kan åstadkomma för att fler barn ska få en bra start på livet.

- Marcus Johnsson, Marketing Manager, Europe, Bauer Hockey

OFFICIELLA PARTNERS

 

GÄVLE ENERGI   CLOCKWORK   BILLERUDKORSNÄS   INTERSPORT   BILBOLAGET GÄVLEBORG

"Krävs nya lösningar"

Det krävs nya lösningar och samverkansformer för att hantera dagens och framtidens samhällsutmaningar för barn, unga och landet Sverige. En bra start arbetar framför allt lokalt i Gävle och regionalt i Gävleborg. Med Brynäs IF:s varumärkesstyrka och nätverk av personer, företag och organisationer runt om i Sverige i ryggen arbetar Brynäs IF och En bra start också för att inspirera fler aktörer att ta ett ökat ansvar för barn och ungas bästa. 

Vårt arbete med att väcka opinion sker genom att medvetandegöra och inspirera andra utifrån vårt eget arbete. Förutom att väcka opinion och påverkan omkring barns rättigheter, arbetar vi för att påverka andra föreningar att utveckla både sin förening och det samhällsengagemang föreningen har på ett hållbart sätt. Vi ser det som en uppgift att belysa idrottens och föreningars roll och påverkansmöjlighet för att stärka barn och unga i samhället och arbetar aktivt för att inspirera fler företag och kommuner att hitta vägar att samverka med föreningslivet genom nya modeller. Vi ser att samverkan mellan näringsliv, föreningsliv och offentlig sektor är rätt väg att gå för att framgångsrikt kunna möta de samhällsutmaningar som finns idag.

Det Brynäs IF gör med sitt arbete i En bra start är oftast helt nytt och oprövat för en idrottsförening. Då alla föreningar har samma typ av utmaningar, frågor och strukturer är vår ambition att inspirera och sprida våra framtagna koncept och modeller till fler föreningar, för att skapa ytterligare samhällsnytta i vårt land. Samtidigt som vi alltid är intresserade av att höra hur andra tänker och arbetar. Dessutom är vi alltid öppen för samverkan över gränser för att ge fler barn och unga en bra start i deras liv och karriärer. 

Under verksamhetsåret 17/18 överenskom vi med vårt nätverk av föreningar i Gävleborg, Ett Bra Nätverk, att vi alla skulle genomföra speed-dates i vårt län - tillsammans med våra respektive företagsnätverk och lokala arbetsförmedling. En stödjande partner i det här arbetet är också Länsförsäkringar Gävleborg som aktivt är med/kommer att vara med och planera dessa aktiviteter i vårt län. På de tolv speed dates vi genomfört i länet under 2017/2018 deltog drygt 90 företag och ca 400 ungdomar.

Under förra verksamhetsåret blev det klart att SHL centralt - under överinseende av samt med Brynäs IF:s hjälp - också kommer att genomföra den här aktiviteten - som en del i sitt påbörjade CSR-arbete för ligan. I januari 2018 genomförde vi således speed-dater på sju orter där SHL-klubbar finns (Växjö, Stockholm, Malmö, Ängelholm, Skellefteå, Gävle och Karlskrona). Vi på Brynäs IF och En bra start har också påbörjat ett större arbete tillsammans med AF för att förbättra hållbarheten och kvaliteten på modellen (som vi benämner Vägen in) samt uppföljning av vårt gemensamma arbete som ska leda till fler ungdomar in i utbildning och i arbete. Målet är att både SHL och även fler föreningar i Sverige ska inspireras och vid önskemål också kunna ta del av modellen "Vägen in" i sin egen verksamhet.

Vårt arbete med våra största partners, som vi benämner, Från exponering till samhällsnytta väcker intresse i vår egen region såväl som runt om i landet. Som resultat av det stora intresset, har vi varje år många föreläsningar om vårt arbete. Föreläsningarna riktas till kommuner, företag, föreningar, branschorganisationer och sker över hela Sverige. Dessutom deltar vi mer än gärna i intressanta seminarier och paneldebatter som fokuserar på hållbarhet, social hållbarhet och gärna med fokus på barn och ungas bästa.

Välkommen till vår värld av aktiviteter

I vårt arbete har vi ett främjande och förebyggande perspektiv och prioriterar därför att bygga upp aktiviteter som är återkommande för att hålla långsiktigt, framför kortsiktiga och enstaka satsningar.

Varje år firas och uppmärksammas Barnkonventionens dag i Gavlerinken Arena tillsammans med Gävles elever. Vårt häftigaste event i En bra start. Där vi firar och hyllar Barnkonventionen tillsammans med tusentals barn i Gavlerinken.

Tillsammans med Arbetsförmedlingen och Brynäs IF:s företagspartners skapar vi praktikplatser för arbetslösa ungdomar.

Ideella ledare utvecklar sitt ledarskap tillsammans med andra ledare.

Brynäs IF:s herr- och damspelare besöker skolor och möter elever varje vecka.

Lediga barn får på loven testa på aktiviteter som presenteras av lokala föreningar.

Kompissnack, Spontanlek, Livsresan eller En Bra Start-dag.

En bra start MATCHBILJETTER Gratisbiljetter gör det möjligt för fler att ingå i gemenskapen runt våra hemmamatcher i Monitor ERP Arena.

UF-alumner får följa företagsledare och utveckla sitt kontaktnät.

Fler får möjlighet att gå på hockey

Gratisbiljetter gör det möjligt för fler att ingå i gemenskapen runt en SHL-match. Verksamheter som arbetar med barn och ungdomar har möjligheten att ansöka om gratis hockeybiljetter.  Vi delar ut i snitt 150 biljetter per match till våra hemmamatcher i Monitor ERP Arena.

Biljetterna kan användas som en uppmuntran, en belöning eller bara ge möjligheten att få uppleva en annorlunda upplevelse.

För att ansöka om gratis hockeybiljetter, maila en kort beskrivning av er verksamhet samt ett förtydligande om till vem/vad biljetterna ska användas till. Mailet skickas till [email protected]

Välkommen till Monitor ERP Arena!

Det vi gör

Följ med i En bra starts vardag!

Vi finns i sociala medier

NHL-proffs involverade

NHL-proffsen Nicklas Bäckström och Jakob Silfverberg är ambassadörer för En bra start. När de är på plats hemma i Gävle så kommer de att delta i olika aktiviteter i verksamheten och synas i kommunikationen runt En bra start.

Hall of fame-legendaren och förre storspelaren i Tre Kronor och Brynäs IF, Börje Salming, är även han en av ambassadörerna bakom verksamheten.

Läs mer om våra ambassadörer här:

Nicklas Bäckström

Jakob Silfverberg

Börje Salming

"Brynäs IF har kraften att nå ut"

Vad kände du när du fick frågan att bli ambassadör i En bra start?
- Det var väldigt smickrande och roligt att få frågan om ambassadörsrollen. Att jag personligen kan få vara med och hjälpa Brynäs IF och UNICEF i deras arbete med barns rättigheter i samhället är något jag ser fram emot.

Varför valde du att tacka ja till ambassadörsrollen?
- Jag känner att jag gärna jobbar med barn. Jag känner hårt för Brynäs och jag vet att UNICEF gör bra saker, så kombinationen av det kommer bli jättebra. Dessutom gillar jag att jobba med barn och ser väldigt mycket fram emot det.

Hur kommer du att vara delaktig?
- Jag kommer mestadels att vara delaktig på somrarna. Under vintern så får vi väl se vad jag kan göra och hur jag kan bidra på bästa sätt.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
- Jag tror att jag kommer bidra mycket vid mötena mellan mig och barnen. Det är då man kan sätta sig ner och umgås och ha tiden att prata och lyssna på dem. Brynäs IF har kraften att nå ut till alla skolor i regionen och det här kommer vara en bra sak för alla barn i hela Gävle

Vad tror du En bra start kommer betyda för Gävle och barnen?
- Jag tror att det kommer ge jättemycket. Det handlar inte bara om Brynäs och Gävle, utan vi kommer jobba för att nå ut till alla möjliga skolor i kommunen, så det är främst det som kommer betyda mycket. Det viktigaste är att man når ut till barnen och kan avsätta tid för att umgås, på så sätt kommer Brynäs verkligen jobba för barnen.

Och vad kommer det betyda för dig personligen? Vilka förväntningar har du?
- Om jag åker ut på en skola och träffar barn så ger det mig minst lika mycket som för barnen. Jag tror det kommer vara inspirerande för mig att träffa många olika typer av människor, det är det som är roligt. Alla är olika och det kommer vara inspirerande att lära känna alla barn.

Fakta: Nicklas Bäckström

Klubb: Washington Capitals

Började med hockey: Började åka skridskor i Valbo FF när jag var två år.

Antal år i Brynäs IF: Sex säsonger

Tre höjdpunkter i karriären: Stanley Cup-guldet, VM-guldet och min första Brynäs-match

"Jag vill vara med och ge fler barn bra förutsättningar till en bra start"

Vad kände du när du fick frågan att bli ambassadör i En bra start?
– Det kändes väldigt roligt. Det är för en bra sak och det är en fin sak som Brynäs IF gör. Det är ett stort problem i dag i samhället med barn som inte har det så lätt, och att då få vara med och arbeta för en sådan här fin grej är bara roligt.

Varför valde du att tacka ja till ambassadörsrollen?
– Det är inte så länge sen jag själv gick i skolan, och jag vet att det finns ett problem med att alla barn och ungdomar inte har samma möjligheter. Att jag kan få vara med, och förhoppningsvis vara en förebild för elever, det var för mig en självklarhet. Jag vill vara med att tillsammans med Brynäs kunna ge fler barn bra förutsättningar till en bra start.

Hur kommer du att vara delaktig?
– Framför allt kommer jag att vara delaktig då när jag hemma på besök i Gävle. Vi kommer att vara med och besöka skolor tillsammans med En bra start. Vi kommer även sitta med på möten där vi bollar idéer hur man kan ta den här verksamheten vidare hela tiden. Det gäller att hela tiden driva det vidare framåt. När jag sedan är i USA så gäller egentligen samma sak där, att vi tänker på hur vi kan bidra och utveckla verksamheten och att vi hör av oss med idéer och tankar.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
– Att jag kan finnas med som en förebild för barn och ungdomar och att jag kan bidra med idéer

Vad tror du En bra start kommer betyda för Gävle och barnen?
– Brynäs är ett stort varumärke, och tillsammans med oss ambassadörer och den mediala spridningen kan det bli väldigt kraftfullt. Det blir lättare att göra förändringar och att vi kan bidra i skolorna. Tillsammans med UNICEF kan Brynäs ge fler barn möjligheten till en bra start. Att fler barn får det bra i skolorna, och i samhället.

Vad har du själv för förväntningar?
– Mina förväntningar är att jag kan bli så delaktig som möjligt och att jag kan vara med och driva det här vidare.

Fakta: Jakob Silfverberg

Klubb: Anaheim Ducks

Började med hockey: När jag var 5 år.

Antal år i Brynäs IF: Sju säsonger.

Tre höjdpunkter i karriären: SM-guldet med Brynäs IF, OS i Sotji 2014 och min första NHL-match.

"Det här arbetet är väldigt viktigt och något jag stödjer fullt ut"

– Alla har rätt till att må- och leva bra, oavsett var i världen du lever, säger Börje Salming. Den forne Brynässpelaren och legendaren som nu kliver in som ambassadör i verksamheten En bra start.

Du blir ambassadör i En bra start, hur känns det?
– När jag fick frågan kände jag mig hedrad och jag är stolt över att nu få vara ambassadör i En bra start. Det ska bli otroligt roligt att få vara med att bidra till att barn ska få en chans till en bra start i livet.

Vad tror du att du kommer kunna bidra med?
– Jag hoppas kunna hjälpa till genom mitt agerande och att jag syns i olika sammanhang. Det här arbetet är väldigt viktigt och något jag stödjer fullt ut.

Vad betyder den här rollen för dig personligen?
– Jag tycker att det är viktigt att vara med och hjälpa så att barn i världen får det bättre. Jag känner att jag gör något väldigt nyttigt för människor som verkligen behöver. Bara den känslan är helt underbar. Alla har rätt till att må- och leva bra, oavsett var i världen du lever.

Du har nyligen synts med UNICEF där du bland annat reste till Mocambique för att hälsa på en familj. Kan du berätta lite om den resan?
– En sak är säker. Det är en sak att sitta hemma och titta på nyheterna och se hur illa människor i olika delar i världen har det, blir det för jobbigt kan man alltid byta kanal. Men när man är på plats så blir det en helt annan sak, det blir en verklighet. Det var fruktansvärt att se människor lida på det sättet.
– Under de första två timmarna i Mocambique fick jag faktiskt panik. Hela kroppen skrek att vi måste göra något nu. Jag tjatade om att vi måste börja bygga, ge dem mat och få till en förbättring på en gång. UNICEF lugnade mig och menade att familjen jag besökte är under deras flagg och att de skulle få hjälp. UNICEF gör ett sådant otroligt viktigt arbete.

Hur var det att komma hem till Sverige och smälta allt du sett och varit med om under resan?
– Det slår fortfarande tillbaka på mig och jag tänker på det väldigt mycket. Det var helt klart en tankeställare och nu vill jag hjälpa till ännu mer. Jag skulle vilja åka ner och vara med och bygga. Jag skulle också vilja vara volontär under katastrofer och sticka ner när det behövs. Och vem vet, det kanske jag kommer att göra i framtiden.

Hur viktigt anser du att arbetet med En bra start är?
– Det är hur viktigt som helst! Alla barn har rätt till en bra start i livet, så är det bara. Barnen är vår framtid. Sedan tror jag att det är viktigt för en själv också, att man gör något nyttigt för andra människor. Det är en otroligt skön känsla att göra något för någon annan, speciellt för de som har det allra svårast.

Hur ser din drömvärld ut?
– Att alla barn ska få känna trygghet. Att de får ha sina föräldrar nära när de växer upp. Jag förlorade min pappa när jag var barn, men jag hade i alla fall min mamma kvar som stöttade mig i allt jag tog mig an. Det har betytt jättemycket för mig i mitt liv. Jag har haft det hur bra som helst. Ingen människa ska behöva bo som familjen i Mocambique, att behöva bo i misär. Min önskan är helt enkelt att alla ska få en bra start i livet och leva ett värdigt liv.

Tror du att vi kan nå dit?
– Världen är tyvärr grym och hemsk på vissa ställen idag men vi får inte ge upp hoppet. Vi måste gå samman och fortsätta kämpa för människors och framförallt barns rätt till en trygg och bra uppväxt. Tillsammans är vi starka.

Fakta: Börje Salming

Status: NHL Hall of fame.

Började med hockey: I Kiruna AIF där han spelade 3 säsonger i Division 2

Antal år i Brynäs IF: Tre säsonger.

Övrigt: Börje spelade 17 år i NHL (1 år i Detoit Red Wings och 16 år i Toronto Maple Leafs). Han har representerat Tre Kronor i 2 VM och 1 OS. Dessutom spelade han tre säsonger i AIK.

Våra digitala kompisuppdrag

Verksamhetsområdet EBS Kompis ska ge fler barn förutsättningar att klara sin utbildning, framförallt genom att bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö och där barnen även stärker sina kunskaper om barns rättigheter.

Genom aktiviteten Kompissnack vill vi stärka barns och ungas självkänsla och självkännedom. Syftet är att förstärka skolans budskap med en annan röst och metodik på framförandet, för att på så vis ses som ett komplement för lärarna.

Genom Kompissnack träffar En bra start varje år runt 8 000 barn i regionen. Ett normalt år. Under pandemin har givetvis även En bra starts verksamhet tvingats tänka om och utveckla nya vägar för interaktion med regionens barn och unga.

Varje vecka kommunicerar vi ut ett Kompisuppdrag, ett uppdrag som nått skolorna via våra digitala kanaler och kontakt med skolor.

Målsättningen med kompisuppdragen är att på ett aktuellt, lekfullt och pedagogiskt sätt beröra aktuella ämnen som barnen i sin vardag kan komma i kontakt med. Exempel på uppdrag har varit hur man kan röra sig mer i vardagen, hjälpa till hemma med matlagningen samt rocka sockorna för att visa på alla människors olikheter.

Avsnitt 1

Föreningsnätverket

Det är spännande att göra något långsiktigt som är bra för bygden och för regionen, där huvudsyftet är att göra bra saker tillsammans för barn och ungdomar i Ljusdal.

- Micke Vallin, marknadschef Ljusdals BK

Initialt ligger fokus i vårt samarbete på arbetet kring barns rättigheter. Det är en angelägen och viktig fråga för oss som klubb och ett arbete som ligger oss varmt om hjärtat.

- Fredrik Jönsson, marknadsansvarig Hudik Hockey

 

Brynäs IF och En bra start driver det regionala föreningsnätverket Ett bra nätverk.

Idrottsföreningarna bidrar genom sina verksamheter till stor samhällsnytta. En utmaning för föreningar idag, stora som små, är dels att påvisa kopplingen mellan den verksamhet föreningarna bedriver och samhällsnyttan, och dels att påvisa verksamhetens effekter i samhällsnyttan.

Ett bra nätverk består av idrottsföreningar i Gävleborgs län som har ett socialt engagemang och en stark vilja att göra skillnad i samhället. Föreningarna i nätverket har en stark förankring lokalt på sin ort samt är ledande, aktiva och ambitiösa.

Ett Bra Nätverk arbetar tillsammans fram nya och kreativa lösningar för hur idrottsföreningar i Gävleborgs län kan stärka sin roll i samhället och hitta former för samarbete med regionen, kommuner och företag kring ett förebyggande och långsiktigt samhällsnyttigt arbete.

Målet med arbetet i Ett Bra Nätverk är att regionens idrottsföreningar ska bli hållbara samhällskrafter och ha balans i både verksamhet och ekonomi.

Följande föreningar är med i nätverket:
Bergsjö IF
Bollnäs Bandy
Brynäs IF
Edsbyn bandy
Gefle IF
Hudik Hockey
Ljusdals bandy
Ockelbo basket
Sandvikens IF
Söderhamn bordtennis
Torsåkers IF

Våra verksamhetsområden
Våra verksamhetsområden mynnar ut i att dels genomföra fysiska och digitala aktiviteter, dels riktade PR-insatser med syfte att väcka intresse och bilda opinion i aktuella samhällsfrågor. Vårt arbete med att väcka opinion sker genom att medvetandegöra och inspirera andra utifrån vårt eget arbete med hållbarhetsfrågor.
 
Våra verksamhetsområden är EBS Kompis, EBS Rörelse och EBS Sysselsättning.
 
Verksamhetsområdet EBS kompis ska ge fler barn förutsättningar ska klara sin utbildning, framför allt genom att bidra till en lugnare och tryggare skolmiljö̈ och att barnen rör på sig. Vårt arbete handlar även om att försöka stärka barns och ungas entreprenöriella förmågor. Att jobba med dessa skapar ökad självkännedom, vilket genererar i att våra barn kan göra väl underbyggda val i framtiden, t. ex gällande gymnasieutbildning.
 
Verksamhetsområdet EBS Rörelse ska skapa utrymme för meningsfulla, kreativa och lekfulla aktiviteter på barnens hemmaplan och framför allt fokusera på känsliga tidpunkter för barnen, som lov och helger. Just skolledigheter, har vi erfarit, är inte något positivt för alla. Många barn känner sig då isolerade och utan meningsfull sysselsättning.
 
Verksamhetsområdet sysselsättning definierar vi som praktik, varaktig anställning, att starta och driva eget företag eller att vidareutbilda sig. Det övergripande syftet är att förstärka elevers entreprenöriella förmågor (s.k. ”soft skills”). Dessa är: att tro på sig själv, vara kreativ, samarbeta, arbeta uthålligt, kunna hantera motgångar, presentera sina idéer och kunna övertyga andra.
 
EBS långsiktiga strategi och regional utveckling
För att nå ambitionen att EBS inom tio år ska ses som en viktig, stark och regionalt samlande kraft gällande samverkan kring barns rättigheter och socialt hållbarhetsarbete bland barn och unga behöver vi definiera en regional strategi.
Den regionala spridningen av EBS:s effekter är ett verktyg som ska möjliggöra att vår ambitionsnivå blir verklighet.
 
Barnkonventionens dag
EBS största aktivitet och crescendo för verksamhetsområdet är Barnkonventionens dag.
Vi vill bidra till att hos både pedagoger och elever inspirera och väcka intresse för barnkonventionen i sig och hur man kan arbeta med den.
Därför ordnar vi årligen i november Barnkonventionens dag i Monitor ERP Arena. Målgruppen för evenemanget är skolor i främst Gävle kommun, men även andra närliggande kommuner. Här knyter vi ihop essensen av de kompissnack vi har på skolorna.
Tillsammans med skolorna tar vi fram uppdrag, baserade på aktuellt kompissnack-tema, som pedagoger och elever i skolorna under året kan arbeta med inför Barnkonventionens dag.
Arbetet som eleverna gjort firas och uppmärksammas sedan på Barnkonventionens dag i november.
 
Uppföljning och socioekonomisk effektrapport
Varje höst tas en socioekonomisk effektrapport fram för EBS, likväl som en hållbarhetsrapport enligt GRI-standard för hela Brynäs IF-koncernen.
Effektmätningar ska göras löpande av EBS internt samt av externa aktörer.
 
EBS varumärke och kommunikation
Ett övergripande fokusområde för En bra start, utöver själva verksamhetsarbetet, de kommande åren och fram till 2030 är att år för år öka kännedom om verksamheten, dess effekt och värde för olika intressenter i vår region. EBS kommunikationsinsatser ska knytas från aktivitet till tydliga effekt- och kännedomsmål samt andra prioriterade mål som fastställs för verksamheten, varumärket och kommunikationen; lokalt, regionalt och nationellt. Ett ökat fokus kommer också att läggas på att få samtliga huvudpartners och officiella partners att tillsammans med BIF/EBS regelbundet kommunicera centrala delar såväl internt som externt för att på så sätt öka kännedomen om EBS.