Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

En ren arena och vårt miljöarbete

I konceptet En ren arena har vi fyra större fokusområden. Vi har arbetat med dessa frågor under en längre tid men för att ge dem mer kraft har vi nu kombinerat dem i ett övergripande miljökoncept.

Vi har fler projekt antingen redan genomförda eller som är på gång i för att minska energiförbrukningen i arenan.

- Vi har ökat isoleringen mellan kalla och varma utrymmen såsom restaurang och isen.

- Vi har värmeväxlare mellan in- och utgående luft för minska värmeutsläpp.

- Vi har timers på lamporna i alla konferensrum.

- Vi har rörelsesensorer för lamporna på våra toaletter.

- När vi byter ut utrustning i köket väljer vi energisnåla och ergonomiska alternativ.

- Vi har bytt från elektrisk uppvärmning till fjärrvärme.

- På nattetid när isen inte används så har den en högre temperatur.

- Ljusstyrkan minskas i hela arenan när den inte används.

- Vi håller på att byta ut alla arenans halogenlampor till LED-lampor.

- Vi planerar vårt driftschema minst en vecka i förväg för att så många system som möjligt endast ska behöva vara igång när de faktiskt används.

 

 Summering miljö:

17/18

18/19

19/20

Värme GWh

1.15

0.86

0.90

Elförbrukning GWh

3.50

3.77

3.22

Vattenförbrukning m3

15 000

14 880

12 337

Utsläpp (omfång 1 & 2)

0

0

0

Återvunnet avfall*

40.98

41.54

56.65

Energiåtervinning

56

48.7

20.1

 *En del avfall transporterar vi direkt till lokala återvinningsstationer.

Ett energi- och vatteneffektivt isanläggning

Under sommaren 2019 samt 2020 installerade vi en ny isanläggning i arenan som minskat både energi- och vattenförbrukning. Den is som samlas upp på sen och som tidigare tömdes utomhus samlas nu i en isbrunn där vattnet filtreras och sedan används för att göra ny is. Alla pumpar i kylsystemet är nu flexibla för att kunna låta oss använda den energi som vi behöver för stunden. Det nya systemet sparar på energi och vatten men har också sparat in på bland annat plast som tidigare hamnat i naturen (plast från produkter som tidigare samlats upp på isen).

Avfall

Vi återvinner alla våra avfall. De som inte återvinns omvandlas till biogas och används till uppvärmning eller el i och runt Gävle. Vi återvinner i elva olika kategorier. 

Hygien

Under pandemin blev vikten av en god hygien viktigare än någonsin. Vi har bemött utmaningen bland annat genom att placera ut ännu fler hygienprodukter såsom handsprit i våra lokaler samt haft system på plats för att skydda våra besökare och minska smittspridning i restaurangen och arenan.