Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

Globala målen

De globala målen har tagits fram av FN och är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som någonsin antagits av världens länder. De finns till för att nå till Agenda 2030 som syftar till att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor, att främja fred och rättvisa samt att lösa klimatkrisen. Alla kan bidra till att nå dessa mål, inklusive idrottsföreningar som Brynäs IF.

Genom Globala målen för hållbar utveckling kan visionen bli verklighet och Brynäs IF har valt att göra vad vi kan för att bidra. Nedan kan du läsa mer om de globala målen och hur de återspeglas i vår verksamhet.

 

Genom våra bidrag till utsatta områden i världen bidrar vi till att minska fattigdom.

 

Vi minskar hunger i regionen genom att stötta den lokala välgörenhetsorganisationen Matakuten. Matakuten samlar in mat som blivit över i matbutiker och restauranger och ger vidare till behövande människor och familjer i närområdet.

 

Genom Playday, En bra start och vår ungdomsverksamhet så hjälper vi barn och unga i regionen att få en mer aktiv och hälsosam livsstil.

 

Genom våra spelarbesök i skolor arbetar vi med läxhjälp och för att skapa en lugn och trygg skolmiljö. Så att barn ska få större möjlighet till lärande, för att få en bra start i livet.

 

Vi fortsätter att jobba för och driva jämställdhetsarbetet i organisationen. Flick- och damverksamheten tar ständigt kliv för att hela Brynäs IF ska bli en mer inkluderande miljö.

 

Monitor ERP Arena drivs och uppvärms av 100 procent förnybara energikällor. Genom kampanjen Brynäskraft uppmanar vi våra supportrar att byta till förnybar energi och vi återanvänder vatten från isen i arenan.

 

Samarbetet mellan En bra start och Ung Företagsamhet (UF) fortsätter genom att vi uppmanar skickliga yrkesmän- och kvinnor att återvända till regionen och genom att utbilda inom ledarskap. Vårt Vägen in-projekt arbetar för att minska ungdomsarbetslöshet och uppmuntrar unga vuxna att arbeta eller fortsätta sina studier.

Vi bidrar till ekonomisk utveckling i regionen genom att använda regionala leverantörer och genom att betala skatt.

 

Alla aktiviteter inom En bra start är öppna för alla och kostnadsfria.

 

Vi arbetar aktivt för att minska matsvinnet i arenans restaurang samt på lång sikt att minska konsumtionen av material som används inom hockeyn.

 

En bra starts Kompissnack (där vi träffar regionens barn i årskurs 5 och 6) har delvis haft fokus på miljön för att utbilda om hur man kan vara en bra kompis mot miljön. Vår hållbarhetsrapport uppmärksammar också alla våra partners och supportrar om hotet med klimatförändringar.

 

Vi fortsätter att minska hur vi använder engångsartiklar av plast och ser över våra utsläpp som bidrar till havsförsurning.

 

Vi arbetar tillsammans med våra samarbetspartners (föreningar, små och stora företag, välgörenhetsorganisationer, myndigheter, m.fl.) i regionen, Sverige och Europa för att stärka samhället. Tillsammans kan vi använda ishockey som plattform för att verkligen göra skillnad.

Sport för klimatförändring

Vi står bakom FN:s initiativ "Sport för klimatförändring" och i januari 2019 blev Brynäs IF en av de första idrottsföreningarna att skriva på initiativet. Genom att supporta initiativet har vi tagit på oss att följa de fem följande principerna. Nedan är intitiativets fem principer och hur vi arbetar för att möta dem. 

Princip 1: Genomföra systematiska ansträngningar för att främja ett större miljöansvar.

Vårt arbeta med att bli mer hållbara i hela vår verksamhet fortsätter. 2019 utgick vi för första gången utifrån FN:s hållbarhetsmål i vår verksamhetsplan. Arbetet följs upp i vår årliga hållbarhetsrapport.

Princip 2: Minska den totala klimatpåverkan.

I vår hållbarhetsrapport mäter vi hur vi påverkar miljön och har skapat mål för att minska vår påverkan. Då matavfall i stor utsträckning påverkar utsläpp har vi bland annat valt att fokusera på att minska matsvinnet och vi har även börjat räkna på utsläpp kopplat till våra lagresor. Vår arena drivs redan med 100 procent förnybar energi.

Princip 3: Utbilda för klimatåtgärder.

I vårt arbete med regionens skolor så pratar vi om vikten att bemöta klimatutmaningar. Miljöfrågor är ett ämne i våra Kompissnack som genomförs med barnen i årskurs 5 och 6 i regionens skolor. Inför firandet av Barnkonventionens dag 2020 så gav vi alla skolelever utmaningar och uppdrag kopplade till hur de själva skulle kunna göra för att minska sina egna utsläpp. Tillsammans sparade barnen in 22 ton koldioxidutsläpp.

Princip 4: Främja hållbar och ansvarsfull konsumtion.

Vi har minskat matsvinnet samt användandet av engångsprodukter i plast, men även i övrigt minskat vårt avfall. Vi ser hela tiden över olika aktioner och projekt för att minska vår energi- och vattenförbrukning, bland annat genom vår isanläggning.

Princip 5: Förespråka för klimatåtgärder genom kommunikation.

Vi kommunicerar om agernade inom klimatfrågor genom skolbesöken i regionen samt genom vår hållbarhetsrapport. Vi använder även våra kanaler i sociala medier för att uppmärksamma inom klimatfrågor.