Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

Hållbarhetsrapport

"Världen och samhället förändras. Så som Brynäs och hockeyklubbar bedrivits fram till i dag kommer över tid inte att fungera. Det kanske är frågor som känns obekväma, men det är frågor som vi behöver dyka djupare ner i och som är otroligt viktiga för att vi ska fortsätta vara relevanta."

– Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling i Brynäs IF.

2018 tog Brynäs IF ytterligare ett stort steg mot en framtid med vinnare på och utanför isen då vi släppte vår första egna hållbarhetsrapport. Rapporten är framtagen enligt Global Reporting Initiative (GRI) som fastställt riktlinjer för organisationer som vill redovisa sitt hållbarhetsarbete på ett jämförbart och strukturerat sätt.

Rapporten har tagits fram som en redovisning av det strategiska arbete som sker både internt och externt för att på ett transparent sätt dela med sig av föreningens styrkor och svagheter inom hållbarhet, genom att fokusera på den gemensamma påverkan vi har på samhället utifrån ett socialt, miljö och ekonomiskt perspektiv.

Rapporten påvisar styrkor och synliggör de risker som identifierats för att vara en relevant kraft över tid och sedan vi började arbeta med GRI-rapporten har vi tagit flera kliv mot att bli en mer hållbar förening. Det som framkom i rapporten 2017/18 var bland annat en bidragande faktor till den omstart klubben gjort på flick- och damverksamheten, där vi genom flera aktiviteter agerat för att nå långsiktiga jämställdhetsmål.

Våra hållbarhetsrapporter