Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

Trygg idrottsmiljö

Brynäs IF – en trygg idrott

Vi vill bedriva idrott i Brynäs IF för att ha roligt, må bra och för att kunna utvecklas under hela livet.

Det förutsätter ett proaktivt ledarskap för att utveckla och stärka en trygg och säker föreningsmiljö. Det i sin tur innebär ett medvetet arbete med både tränarkulturen, ledarkulturen och normer.

En trygg idrott är en idrott fri från mobbning, trakasserier, hot, våld och övergrepp. En idrott där alla känner sig välkomna och delaktiga och får delta och utvecklas efter sina egna förutsättningar.

För att vi ska få en trygg idrottsmiljö arbetar Brynäs IF utifrån den värdegrund som idrottsrörelsen gemensamt kommit fram till. Den omfattar de fyra grundpelarna:

  • Glädje och gemenskap
  • Demokrati och delaktighet
  • Allas rätt att vara med
  • Rent spel

En trygg idrottsmiljö förutsätter även att verksamheten går i linje med barnkonventionen. Det innebär att verksamheten och alla beslut vi fattar ska ha barnens bästa för ögonen.

Barn deltar i Brynäs IF:s verksamhet för sin egen skull och ingen annans.

Ett barnrättsperspektiv innebär att se till det enskilda barnets behov och förutsättningar på den utvecklingsnivå det befinner sig. 

Hitta rätt om värdegrunden bryts

Om du råkar ut för något ska du få stöd och hjälp. Och om du ser något som inte hör hemma inom vår idrottsrörelse ska du agera.

Nedan följer kontaktuppgifter som vi i Brynäs IF hoppas förenklar för dig som vill komma i kontakt med oss i föreningen eller annan instans avseende avsteg från våra intentioner om en trygg idrott.

Här kan du läsa om vår åtgärdsplan

Kontaktuppgifter för att hitta rätt om värdegrunden bryts 

Om du råkar ut för något ska du få stöd och hjälp. Och om du ser något som inte hör hemma inom vår idrottsrörelse ska du agera.

Nedan följer kontaktuppgifter som vi i Brynäs IF hoppas förenklar för dig som vill komma i kontakt med oss i föreningen eller annan instans avseende avsteg från våra intentioner om en trygg idrott. 

* Är du anställd (drift, restaurang, kansli etc.), kontakta din närmaste chef eller följ ordningen nedan (från och med ”kontaktperson/visselblåsare gällande värdegrundsarbete” till och med ”styrelsen”)

* Om du är aktiv ishockeyspelare i Brynäs IF och är orolig för något iföreningen ska du i första hand vända dig tilldin tränare eller annan person runt laget (lagledare, materialansvarig etc.), eller följ ordningen nedan.

* Om det finns hinder att vända sig till någon inom laget, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till just laget, hör du av dig till respektive sportsligt verksamhetsansvarig eller följ ordningen nedan (från och med ”kontaktperson/visselblåsare gällande värdegrundsarbete” till och med ”idrottsombudsmannen/visselblåsartjänsten”): 

Kontakter internt:

Henrik Glaas, ungdomsansvarig. Tel: 070-203 74 63, e-post:  [email protected]  

Erika Grahm, vice GM (ansvarig dam). Tel: 076-801 73 75, epost: [email protected]  

Johan Alcén, sportchef (ansvarig junior/herr). Tel: 070-239 55 02, e-post: [email protected]  

Vänd dig annars till Pernilla Dalborg, verksamhetschef En bra start samt kontaktperson/visselblåsare gällande värdegrundsarbete. Tel: 070-788 48 90, e-post: [email protected]  

Nästa steg är att du kontaktar Håkan Svedman, Brynäs IF:s klubbdirektör, ytterst ansvarig för värdegrundsarbetet. Tel:  076 724 84 30,e-post: [email protected]  

Du kan också vända dig tillBrynäs IF:s styrelse. Styrelsen är ansvarig och kan till exempel avsluta ett samarbete med en tränare.  

-Kontaktuppgifter fås genom Brynäs IF:s kommunikationschef Martin Löf Nyqvist, [email protected] Tel: 070-762 99 31.

Om det finns hinder att vända sig till vår styrelse, såsom personkopplingar eller att oron är kopplad till just styrelsen, kan du höra av dig till Gästriklands hockeyförbund: 

Kontakter externt:

Fredrik Molander, ordförande. Tel: 070–6163368, epost: [email protected]   Dick Wallström, vice ordförande. Tel: 076–8271727, epost: [email protected]  

Det går även att ta kontakt med SISU Idrottsutbildarna Gävleborg,där det bland annat finns sakkunniga i barn- och ungdomsidrott som kan hjälpa till att föra dialog med föreningen eller guida rätt:  

Ann-Gerd Bergdahl, distriktsidrottschef. Tel: 070-672 51 31, epost: [email protected] 

Daniel Holm, sakkunnig i barn- ochungdomsfrågor. Tel: 073-804 44 24, epost: [email protected]

Om ett ärende inte kan hanteras av någon av instanserna ovan, kan du kontaktaidrottsombudsmannen*på 08-627 40 10 eller[email protected] 

Vid hög belastning kan det vara svårt att komma fram på telefon – lämna ett meddelande eller skicka e-post så blir du kontaktad. Idrottsombudsmannen kan till exempel vägleda kring polisanmälan. 

Om du inte vill eller vågar vända dig till idrottsombudsmannen direkt kan du använda den anonyma och krypterade visselblåsartjänsten,** där idrottsombudsmannen tar emot ärenden. 

Kontakta polisen vid brott, tel. 114 14.Misstänker du ett brott ska du kontakta polisen och gäller det orosanmälan ska du vända dig till socialtjänsten. Om du är osäker så hjälper idrottsombudsmannen dig med råd. 

*Om idrottsombudsmannen 

Under 2018 öppnade RF funktionen idrottsombudsman.Idrottsombudsmannens uppgift är att: ta emot ärenden, ge råd och vägledning. Utreda ärenden som innehåller misstänkta förseelser enligtkap 14 RF:s stadgar(om bestraffning)  . Hantera ärenden med stöd av interna sakkunniga, till exempel jurist eller expert på barn- och ungdomsidrott. Hantera ärendelogg i visselblåsartjänsten. 

**Om visselblåsartjänsten 

Den 15 november 2018 öppnadeRF:s visselblåsartjänst. Syftet är göra det lättare att anmäla allvarliga missförhållanden inom idrotten. Visselblåsartjänsten är ett alternativ då det av någon anledning inte är möjligt att ta ärendet till förening eller förbund – till exempel då en person inte vill eller vågar anmäla.Visselblåsarärenden kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter,övergrepp ellertrakasserier. Visselblåsartjänsten är krypterad och lösenordskyddad. Alla meddelanden behandlas konfidentiellt och den som anmäler har möjlighet att vara anonym.

Genom visselblåsartjänsten får en begränsad grupp hos RF meddelande när en visselblåsning kommer in, och hanterar ärendet i ett särskilt system. Mottagargruppen har ett antal uppgifter, exempelvis att gemensamt avgöra visselblåsningens karaktär och besluta om vidare åtgärd anmäla misstänkt brott till polis.

Barnens spelregler

Riksidrottsförbundet har i samarbete med Bris tagit fram materialet Barnens spelregler som tar upp barns rättigheter inom idrotten. Barnens spelregler är en bra start till diskussion om rättigheter och värderingar i idrotten.

RF har ett samverkansavtal med Bris. Det omfattar såväl kunskapshöjande som rådgivande insatser, bland annat telefonlinjer för barn, vuxna och idrottsledare:

  • Bris – telefonlinje för barn 116 111
  • Bris – vuxentelefon 0771-50 50 50, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00
  • Bris – Stödlinje för idrottsledare 077- 44 000 42, öppen vardagar mellan klockan 09.00-12.00. Här kan du som ledare ringa och ventilera oro eller ta upp svåra frågor som rör barnen du har i din verksamhet.
  • RF/SISU distrikt - Daniel Holm, idrottskonsulent/Sakkunnig barn- & ungdomsidrott. Tel: 073-804 44 24, e-post: [email protected] 

Krav på registerutdrag

Sedan hösten 2019 begär Brynäs IF ut begränsat registerutdrag från klubbens samtliga ungdomstränare. Detta kommer ske systematisk vartannat år och vid nytillsättningar.

Enligt lag har Brynäs IF rätt att begära att den som ska arbeta med eller på annat sätt ha kontinuerlig och nära kontakt med barn ska uppvisa ett begränsat registerutdrag från Polisen. I registerutdraget går det att se om personen är dömd för något av våra allra grövsta brott: mord, dråp, grov misshandel, människorov, samtliga sexualbrott, barnpornografibrott eller grovt rån.

Föreningen är ansvarig för att kontrollen genomförs. Det är däremot den enskilde ledaren som begär utdrag från Polisen och uppvisar det för sin förening. Föreningen ska kontrollera utdraget och dokumentera att kontrollen har genomförts. Inga utdrag ska arkiveras av föreningen.

Att begära in utdragen är en del av vårt förebyggande arbete och något som gäller lika för alla, oavsett hur länge en person verkat i en förening eller hur väl man känner varandra.

Om du behöver mer information, gå till sidan med frågor och svar om registerutdrag.