Tisdag Tis 7 Mars Mar
Torsdag Tor 9 Mars Mar
Fredag Fre 10 Mars Mar
Lördag Lör 11 Mars Mar
Måndag Mån 13 Mars Mar
Tisdag Tis 14 Mars Mar
Onsdag Ons 15 Mars Mar
Torsdag Tor 16 Mars Mar
Fredag Fre 17 Mars Mar
Lördag Lör 18 Mars Mar
Söndag Sön 19 Mars Mar
Måndag Mån 20 Mars Mar
Tisdag Tis 21 Mars Mar
Torsdag Tor 23 Mars Mar

Valberedning

Årsmötet väljer tre ledamöter att utgöra föreningens valberedning för ett år.

Valberedningen arbetar löpande under hela verksamhetsåret med att följa föreningens utveckling med särskilt fokus på styrelsens arbete.

Valberedningens uppdrag är att ge förslag till årsmötet när det gäller kandidater till posterna som ordförande, styrelseledamöter och revisor samt revisorssuppleant.

Valberedningen finns under verksamhetsåret med vid ett urval av styrelsens möten, intervjuar såväl befintliga styrelseledamöter som anställd personal samt har en löpande kontakt med föreningens medlemmar.

Nomineringsprocessen

Valberedningen tar gärna emot förslag på kandidater som anses intressanta och lämpliga att väljas in i någon av de funktioner som omnämns ovan.

Senast fyra veckor innan årsmötet har medlem möjlighet att avge förslag på personer för val till samtliga ovanstående poster. Därefter får röstberättigad medlem inte föreslå nya kandidater.

Personer som nomineras ska vara tillfrågade om sitt eventuella intresse. Valbara personer är myndig medlem som inte är anställd inom föreningen.

Kontakt

Vill du komma i kontakt med valberedningen kan du mejla till [email protected]

Brynäs IF:s valberedning

Ordförande - Conny Jonsson

Ledamot - Emelie Ekholm

Ledamot - Anders Bäckström